Слушам музикалната продукция „Искат ме“ (2011г.) - поредният, трети албум на маестра Надежда Брайкова. Впечатленията ми от предните продукции не само се затвърждават, но ми дават основание за малко размисли относно мястото на творци като Надя в музикалното ни пространство и в музикалната ни история.
Изследователите на фолклора, словесен и музикален, обръщат голямо внимание на носителите и разпространителите на народнопесенната традиция, проучват техния произход, социална среда и основна професия. Интерес за изследователите и днес представляват факторите, които подпомагат музикалното и артистично развитие на отделния певец и музикант, неговото разбиране и лично отношение към народното творчество и народната музика, изпълнявана от него и от другите, интерпретаторският му стил, отличителните белези на неговия репертоар.
Анализирайки авторските творби на Надежда Брайкова (те не могат да се нарекат обикновени песни), не може да не забележиш сложната им музикално-текстова форма. Няма нищо общо с изградената в годините представа за българската народна песен. Това са дълбоки лични преживявания, които оформят творческия профил на певицата. И макар да са твърде близко до фолклорната ни музика, те са истински авторски произведения. Но всичко това е сложен и продължителен процес, който се определя от много фактори, съчетани в благоприятно единство. Този процес е свързан с любовта и разбирането на музиката, с развитието на способностите и личностните черти на изпълнителя, с усвояването на много познания, придобити и натрупани от опита на стари майстори-изпълнители, с търсене и откривателство. Но това, също така, е породено и от творческото ѝ отношение към познати мелодии, безкрайната вариантност в процеса на тяхното интерпретиране, както и лично творчество в духа на фолклорната традиция. Така, както народните музиканти са стигнали до откриването и формулирането на вариационната, импровизационната и коленната структура на инструменталните мелодии. Защото импровизацията играе важна роля в народното творчество. В различни форми тя е важен момент от творческия процес при личното творчество, в който се подготвя кристализирането на музикалните произведения в завършен вид. Чрез изпълнителската си дейност артистът материализира художествени образи. Фолклорните музиканти всеки път превръщат своето музициране в неповторим акт.
Това е поредното от всички онези условия и обстоятелства, които са изградили личността му – от съвременните изисквания на художествения вкус, който той е асимилирал, до неговия натюрел, до школата, в която се е обучавал. Казаното се отнася с пълна сила за маестра Надя Брайкова, защото тя го демонстрира във всеки един момент, с всяка нова продукция.
Очевидно голяма роля играе и музикалната ѝ памет (генетична и придобита). Именно тя е в основата на изграждането на музикалната мисъл, въображение и творчество. Сложността и богатото разнообразие от задачи, които Брайкова си поставя със създаването на всяко ново произведение, предполагат високо развита и специфично организирана музикална памет.
Споменах по-горе за генетична памет и тук ще направя уточнение за това. Възможно е голяма част от почитателите на уникалните песни на артиста Надежда Брайкова да не знаят, че тя живее повече от 25 години далеч от България. Не всички любители са запознати с нейния необикновен живот и интересен характер. По бащина линия тя произхожда от рода на прочутия Богдан войвода, който впечатлявал със сила и смелост, твърд характер и огромна щедрост. По майчина линия – произхожда от род на известни кавалджии и гайдари. Тази смес от гени оформя личността на тази талантлива певица и дава отговор за „лютия“ ѝ характер, тогава когато отстоява своите принципи и идеи.
Албумът „Искат ме“ предлага 13 нови произведения на маестра Брайкова. Представените композиции са далеч от общоприетите стандарти в българската народна музика. Това са разгърнати творби в двуделна и триделна форма, поднесени с онази „лежерност“ в изпълнителския маниер на певицата, впечатляващи с лекотата на изпълнение, дългите технически фрази, перфектната орнаментика не само в бавните балади („Нано, Нанке“, „Дермендеренски сидянки“), но и в бързите песни, но от всичко най-много впечатлява богата музикална инвенция на Надя Брайкова. Не познавам съвременен български фолклорен изпълнител и същевременно създател на по-красиви мелодии и смислени, литературно издържани поетични тектове. Искам да подчертая и прецизността, с която е подготвена тази нова музикална продукция. Този албум е едно истинско „завръщане“ на Надя Брайкова на българската музикална сцена и медийно пространство. Със сигурност песните от този албум много бързо ще се запеят и ще намерят трайно място в репертоара на много млади изпълнители.

Доц. Д-р  Костадин Бураджиев


Продукцията е работена през 2011 г.
Издадена 2013 г. чрез “БАМ - Н. Брайкова” ЕООД.

 

Home  About me  Diskografy  Books  Gallery  News  Reviews   Contacts

Copyright © 2013