Христофор Раданов

Димитър Христов

Иван Киришев

Стоян Пауров

Костадин Генчев

Николай Паскалев

Темелко Иванов

Иван Георгиев

Любомира Манчева

Христина Белева

Руди Вайкерт

Кирстен Меркес

Анита Бибер

Петьо Костадинов

Д-р Светлана Герлинг

Д-р Нино Шлегел

Д-р Владимир Владимиров

Соня Келеведжиева

Вера Воглер

С Надя Брайкова се запознах по време на моята практика като психолог в терапевтичното отделение за зависимости в Окръжната болница в град Кайфбойрен, в която тя от много години работи като стационарен психолог.
Позволено ми беше да разгледам много отделения, преди да реша къде да остана и абсолвирам практиката си и по време на тази фаза, установих, че Надя в цялата клиника е известна и навсякъде позната. Тя беше описана пред мен като един силен характер и понякога малко директна, както към колеги, така и към пациенти. Въпреки че имам опитност в областа на продължителната  терапия за зависимости и рехабилитация, процедурите и всекидневната работна структурираност, една съвсем нова и голяма разлика за мен се състоя в това, че стационарното пребиваване на пациентите е кратко и съответно е необходима една много бърза и дисциплинирана работа в много посоки. (Примерно:  Проверка на диагностиката; Изготвяне на терапевтични цели; Развитие на една бъдеща переспективност, съпровождащи документации и писма при изписване и крайна документация.)
Тук бих искала да кажа, че Надя като една опитна колежка ме впечатли силно и аз съм с голям респект към нея. При това клиентелата с която се работи тук не е лесна, а много сложна, защото много малко собствена мотивация със себе си носи и това струва на терапевта допълнителни усилия и влагане на много сила по време на работния терапевтичен процес.
Едва тогава почувствах и разбрах строгостта на Надя, която има пълнота и изобилие на задачи и задължения по време на работата с една натоварваща и постоянно изискваща клиентела. Освен това, аз опознах и почувствах Надя като една много грижовна и топлосърдечна колежка. Аз имах възможността да се запозная  лично с нея и нейната директност и се научих да  ценя това нейно качество много, защото в присъствието на Надя можех винаги да съм спокойна.
Ако имаше някакъв проблем, бях сигурна, че тя ще го разреши и отстрани.
Когато Надя ме похвали, можех да бъда сигурна и се радвах, защото знаех, че тя го казва истински.
Нейната директност относно пациентите може би изглежда  понякога дръзко или грубо, но по време на груповата терапия, която тя ръководеше, разбрах много бързо, че нейните отговори на зададените въпроси от пациентите, са
много точно и прекалено прецизни и много често точно това е “онова”, което пациентите трябва да чуват, след като от години са затънали в зависимостта си, а и дори някои пациенти са с многобройни терапии зад гърба си.

1 2Начало  За мен   Дискография   Книги   Галерия  Новини  Отзиви   Контакти

Copyright © 2013